บริษัท ดี คิว ไพร์มารี่แคร์ จำกัด

              จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ และบริษัทได้ก่อสร้างตามมาตรฐานของ GMP (Good Manufacturing Practice) ครอบคลุมตั้งแต่สถานประกอบการ โครงสร้างอาคาร กระบวนการผลิตที่ดีที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัยเพื่อให้ได้มาตรฐานทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนการผลิต กระบวนการระหว่างการผลิต ตลอดจนการขนส่งไปถึงมือผู้บริโภค รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกตัวของ ดีคิว ไพร์มมารี แคร์ มีการรับรองจาก อย. “สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา” และ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System) ดังนั้นผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าทุกผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกไปจากบริษัทเรามีความปลอดภัย และได้คุณภาพที่ผู้บริโภคสามารถเชื่อถือและมั่นใจได้