หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (แบบ 3 ชั้น)

Surgical Face Mask

หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (แบบ 3 ชั้น)