Sinocare (Safe AQ Smart)

Sinocare Safe AQ Smart

ชุดตรวจน้ำตาลในเลือด

 

Sinocare รุ่น Safe AQ Smart ใน 1 เซตประกอบด้วย :

     - เครื่องตรวจวัดน้ำตาลในเลือดขนาด 84 x 60 x 26 มม. น้ำหนัก 73.5 กรัม

     - อุปกรณ์เจาะเลือดแบบแท่งปรับความลึกได้ 10 ระดับ

     - แผ่นทดสอบกระปุกละ 25 แผ่น 2 กระปุก ( รวม 50 แผ่น )

     - เข็มเจาะเลือดจำนวน 50 เล่ม

     - กระเป๋าใส่เครื่องพร้อมช่องแยกอย่างดี

     - คู่มือการใช้งานภาษาไทย

     - FREE!! ถ่าน AAA จำนวน 2 ก้อน

 

คุณสมบัติสินค้า

     - เวลาในการประมวลผล : 5 วินาที

     - ปริมาณเลือดที่ใช้ : 0.6 ไมโครลิตร

     - ช่วงการวัดของตัวเครื่องเริ่มต้นที่: 20-600 mg / dL

     - อายุการใช้งานแบตเตอรี่ : ประมาณ 1,000 ครั้ง

 

อายุการใช้งานแผ่นตรวจ 

     - ไม่เกิน 6 เดือนหลังจากเปิดใช้

 

สถานะ : มีจัดจำหน่าย