บริษัท ดีคิว ไพรม์มารี แคร์ จำกัด

“บริษัทเล็กๆ จากความมุ่งมั่นและความตั้งใจอันแน่วแน่”

 

                  สถานประกอบการแห่งนี้จดทะเบียนในนามของ บริษัท ดีคิว ไพรม์มารี แคร์ จำกัดก่อตั้งเมื่อวันที่ 16ตุลาคม พ.ศ. 2552โดยคณะผู้ก่อตั้งที่มีคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ยาวนานในแวดวงของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ จวบจนปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 10ปีโดยบริษัทฯ เรามีวัตถุประสงค์เพื่อจัดจำหน่ายยา เครื่องสำอาง เวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์สริมอาหารทุกตัวของ ดีคิว ไพรม์มารี แคร์ มีการรับรองจาก อย. "สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา" ดังนั้นผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าทุกผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกไปจากบริษัทฯ ของเรามีความปลอดภัย มีคุณภาพ และที่สำคัญคือผู้บริโภคสามารถเชื่อถือและมั่นใจในผลิตภัณฑ์ทุกตัวที่จัดจำหน่ายออกไปจากบริษัทฯ ของเราได้

 

                  บริษัท ดีคิว ไพรม์มารี แคร์ จำกัด เริ่มต้นเส้นทางจากตัวเราเองมีความต้องการหาสินค้าที่รับประทานแล้วเห็นผลลัพธ์จริงและแก้ปัญหาได้จริง จากเมื่อก่อนในฐานะของผู้บริโภคที่รักในการดูแลตัวเอง เราเข้าใจว่าความสวยความงามและผิวพรรณเป็นเรื่องสำคัญ เราก็ไม่ต่างจากพวกคุณ ในช่วงวัยรุ่นเราได้ทดลองสินค้ามาหลากหลายแบรนด์ ตามกระแสหรือรีวิวที่กล่าวอ้างสรรพคุณว่าดี แต่ก็ยังไม่ตรงใจ ไม่ตรงความต้องการ ดังนั้นเราจึงเปลี่ยนตัวเองจากผู้บริโภคมาเป็นผู้ประกอบการอย่างจริงจัง เพื่อทำการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการ และผลิตภัณฑ์สริมอาหารทุกตัวของดีคิว ไพรม์มารี แคร์ ตัวเราเอง และคนในครอบครัวของเราก็รับประทานด้วยเช่นกัน ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่ามีความปลอดภัยแน่นอนและผลิตภัณฑ์ของเราไม่มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เห็นผลเพียงฉาบฉวย แต่เราต้องการผลลัพธ์ที่เมื่อรับประทานแล้วเห็นผลจริง รับประทานได้ต่อเนื่อง วัตถุดิบมาจากแหล่งผลิตที่มีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือ และปลอดภัยกับร่างกายของผู้บริโภคจริงๆ ในระดับราคาที่จับต้องได้

 

                  ซึ่งตลอดระยะวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา เรามีการศึกษาค้นคว้า วิจัย ปรับปรุง และพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ รวมถึงมีการผลิตที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เรามีการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านทางการวางขายตามร้นค้าออฟไลน์ต่างๆ และร้านขายยาชั้นนำในกรุงเทพมหานคร รวมถึงมีการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยเช่นกัน และที่สำคัญ ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับความไว้วางใจและผลตอบรับที่ดีจากลูกค้าเสมอมา และด้วยยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราทุกคนอยู่ตลอดเวลา เราจึงเล็งเห็นว่าสื่อโซเชียลในปัจจุบันจะสามารถทำให้คนรู้จักแบรนด์ของเราได้ดีมากยิ่งขึ้น เพราะเรามั่นใจแล้วว่าผลิตภัณฑ์ของเราดีมากจริงๆ เรามีความมุ่งมั่นและความพยายามที่จะสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ ตลอดจนมุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับแบรนด์ด้วยการให้ความสำคัญกับเสียงสะท้อนของลูกค้า เพื่อนำมาเป็นตัวผลักดันให้เราปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

 

"เพราะเรารู้ เราเข้าใจ

เราจึงสามารถอยู่รอดและเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง

ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา"

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของเรา ประกอบด้วย ...

กลุ่มสุขภาพ: 1. Fish Oil Plus, 2. Calcium Plus Boron, 3. Q-Zanal Plus Q10, 4. Black Sesame Oil, 5. Ginkgo 60mg., 6. Cherry-C Plus, 7. Fish Oil 1000mg.

กลุ่มผิวพรรณ: 8. NO8C, 9. Colla G Mix 10000mg., 10. Glutamaxs Complex, 11. Total Wice, 12.C-Teeny

กลุ่มลดน้ำหนัก: 13. L-Slem, 14. Chito Mixss