เกี่ยวกับเรา

บริษัท ดีคิว ไพรม์มารี่ แคร์ จำกัด เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 16 ตุลาคม 2554 จนถึงปัจจุบัน
โดยคณะผู้ก่อตั้งที่มีคุณวุฒิ และ ประสบการณ์ในแวดวงการอาหารเสริม

บริษัท ดีคิว ไพรม์มารี่ แคร์ เป็นธุรกิจ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม(ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเกี่ยวกับสุขภาพ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ำหนัก และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเกี่ยวกับผิวพรรณ  มุ่งเน้นให้ผู้บริโภค มีสุขภาพดี แข็งแรง ด้วยการเสริมอาหารที่มีประสิทธิภาพ และ คุณภาพสูง

สินค้าและบริการของเรา ประกอบด้วย ...

กลุ่มสุขภาพ: Fish Oil, Fish Oil plus, Q-Zanal, Ginkgo Extract, Calcium Plus Boron, Cherry-C Plus

กลุ่มผิวพรรณ: Glutamaxx Complex, Total Wice, Colla G Mix, C-Teeny

กลุ่มลดน้ำหนัก: L-Slem, Chito Mixss