บริษัท ดีคิว ไพร์มมารี แคร์ จำกัด
“บริษัทเล็กๆ จากความมุ่งมั่นและความตั้งใจอันแน่วแน่”

 

               สถานประกอบการแห่งนี้จดทะเบียนในนามบริษัท ดีคิว ไพร์มมารี แคร์ จำกัด     ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2552 โดยคณะผู้ก่อตั้งที่มีคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ยาวนานในแวดวงของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ จวบจนปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี โดยบริษัทเรามีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตยา เครื่องสำอาง เวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ และบริษัทได้ก่อสร้างตามมาตรฐานของ GMP (Good Manufacturing Practice) ครอบคลุมตั้งแต่สถานประกอบการ โครงสร้างอาคาร กระบวนการผลิตที่ดีที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัยเพื่อให้ได้มาตรฐานทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนการผลิต กระบวนการระหว่างการผลิต ตลอดจนการขนส่งไปถึงมือผู้บริโภค รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกตัวของ ดีคิว ไพร์มมารี แคร์ มีการรับรองจาก อย.   “สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา” และ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System)ดังนั้นผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าทุกผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกไปจากบริษัทเรามีความปลอดภัย และได้คุณภาพที่ผู้บริโภคสามารถเชื่อถือและมั่นใจได้ 

               บริษัท ดีคิว ไพร์มมารี แคร์ จำกัด เริ่มต้นเส้นทางจากตัวเราเองต้องการหาสินค้าที่รับประทานแล้วเห็นผลลัพธ์จริงและแก้ปัญหาได้จริง จากเมื่อก่อนในฐานะของผู้บริโภค ด้วยความที่เป็นผู้หญิง เราเข้าใจว่าความสวยความงามและผิวพรรณเป็นเรื่องสำคัญ เราก็ไม่ต่างจากพวกคุณ ในช่วงวัยรุ่นเราได้ทดลองสินค้ามาหลากหลายแบรนด์ ตามกระแสที่กล่าวอ้างสรรพคุณว่าดี      แต่ก็ยังไม่ตรงใจไม่ตรงความต้องการของตัวเราเอง ดังนั้นเราจึงเปลี่ยนตัวเองจากผู้บริโภคมาเป็นผู้ประกอบการอย่างจริงจัง เพื่อทำการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกตัวของเรา ตัวเราเองและคนในครอบครัวของเราก็รับประทานด้วยเช่นกัน มั่นใจได้ว่ามีความปลอดภัยแน่นอน และผลิตภัณฑ์ของเราไม่มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เห็นผลเพียงฉาบฉวย แต่เราต้องการผลลัพธ์ที่เมื่อรับประทานแล้วเห็นผลจริง สามารถรับประทานได้ต่อเนื่อง วัตถุดิบมาจากแหล่งผลิตที่มีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือ และปลอดภัยกับร่างกายของผู้บริโภคจริงๆ ในระดับราคาที่จับต้องได้

               ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา เรามีการศึกษาค้นคว้า วิจัย ปรับปรุง และพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ รวมถึงมีการผลิตที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเรามีการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านทางการวางขายตามร้านค้าออฟไลน์ต่างๆ และร้านขายยา ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับความไว้วางใจและผลตอบรับที่ดีจากลูกค้าเสมอมา 

               และด้วยยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราทุกคนอยู่ตลอดเวลา เราจึงเล็งเห็นว่าสื่อโซเชียลในปัจจุบันจะสามารถทำให้คนรู้จักแบรนด์ของเราได้ดีมากยิ่งขึ้น เพราะเรามั่นใจแล้วว่าผลิตภัณฑ์ของเราดีมากจริงๆ เรามีความมุ่งมั่นและความพยายามที่จะสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ ตลอดจนมุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับแบรนด์ด้วยการให้ความสำคัญกับเสียงสะท้อนของลูกค้า เพื่อนำมาเป็นตัวผลักดันให้เราปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพราะเรารู้ เราเข้าใจ เราจึงสามารถอยู่รอดและเติบโตมาตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา


ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของเรา ประกอบด้วย ...

กลุ่มสุขภาพ: Fish Oil, Fish Oil plus, Q-Zanal, Ginkgo Extract, Calcium Plus Boron, Cherry-C Plus

กลุ่มผิวพรรณ: Glutamaxx Complex, Total Wice, Colla G Mix, C-Teeny

กลุ่มลดน้ำหนัก: L-Slem, Chito Mixss