BAYER (Contour Plus)

Bayer Contour Plus 

Blood Glucose Monitoring System 

ชุดเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด

 

  

รายละเอียดสินค้า

     - เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด

     - ผลิตตามมาตรฐานการผลิตเครื่องตรวจน้ำตาลล่าสุด ISO 15197:2013

 

คุณสมบัติที่ทำให้ผู้ป่วยใช้งานได้อย่างง่ายดาย

ใช้งานง่ายสะดวก :

          - ไม่ต้องใส่รหัสแผ่นตรวจ (No Coding)

          - ระบบดูดเลือดเข้าช่องตรวจอัตโนมัติ (Sip-in)

          - ไม่ต้องตั้งค่าใดๆใช้ตรวจได้ทันทีเมื่อนำออกจากกล่องใน 3 ขั้นตอนง่ายๆ

             1. เสียบแถบตรวจเข้าเครื่อง

             2. แตะหยดเลือดบนแถบทดสอบ

             3. อ่านผล

ประหยัดคุ้มค่าไม่ต้องทิ้งแถบทดสอบ

          - ระบบจะเตือนให้หยดเลือดเพิ่มในแผ่นตรวจเดิมภายใน 30 วินาที หากปริมาณเลือดหยดแรกไม่เพียงพอ (Second-Chance Sampling)

          - ลดการสูญเสียแผ่นตรวจจากการอ่านค่าไม่ได้

          - ลดการเจ็บปวดจากการเจาะปลายนิ้วซ้ำ

 

 

คุณสมบัติของเครื่อง

     - ใช้เลือดปริมาณน้อยเพียง 0.6 ไมโครลิตร

     - ด้วยเทคโนโลยี Sip-in Sampling แถบทดสอบจะดูดเลือดเข้าช่องตรวจอัตโนมัติ ช่วยให้ได้ปริมาณลือดที่เหมาะสม

     - ใช้เวลาอ่านค่าเพียง 5 วินาที

     - จอแสดงผลขนาดใหญ่ อ่านง่าย

     - แสดงระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงและต่ำกว่าเป้าหมายเฉพาะบุคคล

     - สรุประดับน้ำตาลในเลือดที่สูง/ต่ำในรอบสัปดาห์

     - คำนวณค่าเฉลี่ยของระดับน้ำตาลในเลือดในรอบ 7, 14 และ 30 วัน

     - ระบุสัญลักษณ์ได้ว่า ค่าที่ตรวจเป็นค่าก่อน/หลังมื้ออาหาร

     - มีเสียงเตือน

 

วิธีการใช้งาน

     - ดึงปลอกส่วนปลายของอุปกรณ์เจาะเลือดออก

     - คลายฝาจุกเกลียวของเข็มเจาะเลือด โดยหมุนเพียง ¼ รอบ แต่ยังไม่ต้องดึงออก

     - เสียบเข็มเจาะเลือดเข้าไปจนแน่นพอดี และตั้งอุปกรณ์ใหม่

     - หมุนและดึงฝาจุกเกลียวของเข็มเจาะเลือดออก

     - ปิดปลอกส่วนปลายของอุปกรณ์เข้าเช่นเดิม ก่อนเจาะเลือด

     - ปรับหมุนปลอกส่วนปลายของอุปกรณ์ เพื่อตั้งความลึกของเข็มตามที่ต้องการ

     - เสียบปลายแถบสี่เหลี่ยมสีเทาเข้าที่ช่องใส่แถบทดสอบของเครื่องตรวจวัด เครื่องจะเริ่มทำงานและไฟกระพริบรูปหยดเลือดจะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

     - กดปลายของอุปกรณ์เจาะเลือดบนปลายนิ้วให้แน่น แล้วกดปุ่มสีน้ำเงินด้วยนิ้วหัวแม่มือ ดันมือและนิ้วไปทางด้านปลายเข็มเพื่อทำให้เกิดหยดเลือด 

 

วิธีการนำเข็มเจาะเลือดออก

     - จับอุปกรณ์เจาะเลือดบนรอยเว้าและปลอกส่วนปลายของอุปกรณ์ด้วยนิ้วหัวแม่มือ แล้วค่อยๆ ดึงออกจากกันเบาๆ

     - วางฝาจุกเกลียวของเข็มเจาะเลือดบนพื้นเรียบ ขณะที่เข็มเจาะเลือดที่ใช้แล้วยังอยู่ในอุปกรณ์เจาะเลือด ให้กดเข็มเจาะเลือดลงตรงกลางของฝาจุกเกลียวด้านที่หงายขึ้น

     - ดันเข็มเจาะเลือดทิ้งลงในภาชนะที่กำหนด

     - ปิดปลอกส่วนปลายของอุปกรณ์เจาะเลือดเข้าเหมือนเดิม

 

คำเตือนสำหรับผู้มีภาวะเบาหวาน อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

     - ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้เครื่อง และไม่ควรใช้ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดนี้ในการวินิจฉัยรักษาโรคหรือสั่งยาด้วยตนเอง

     - ก่อนใช้เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด ควรอ่านฉลากเอกสารกำกับเครื่อง และปฏิบัติตามทุกครั้ง

     - หากมีปัญหาหรือต้องการทราบข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับระดับน้ำตาลในเลือด โปรดติดต่อแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์

 

การแปลผลระดับน้ำตาลในเลือด

___________________________________________________________________________

ระดับน้ำตาลในเลือด (มก./คล.)                      ปกติ              ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง                เบาหวาน

___________________________________________________________________________

ก่อนรับประทานอาหาร (6-8 ชม.)                     <100                   100-125                          >126

หลังรับประทานอาหาร 2 ชั่วโมง                     <140                   140-199                          ≥ 200

ที่เวลาใดๆ ในผู้ที่มีอาการชัดเจน                                                                                       ≥ 200

___________________________________________________________________________

แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวานปี 2560

 

ประโยชน์ของการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง

     - ช่วยให้การควบคุมเบาหวานดีขึ้นหากมีการใช้ค่าที่วัดได้ในการปรับเปลี่ยนการรักษา พฤติกรรมการกินและการออกกำลังกาย

     - เพิ่มความปลอดภัยและมั่นใจของผู้ป่วยจากการป้องกันการเกิดภาวะน้ำตาลต่ำและกาวะน้ำตาลสูงที่ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นเบาหวานที่ตาไตเท้าหรือโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ

 

อุปกรณ์ใน 1 เซ็ท ประกอบด้วย :

     1. เครื่องตรวจวัดน้ำตาลกลูโคสในเลือด

     2. แผ่นตรวจน้ำตาล (Bayer Contour Plus)

     3. เข็มเจาะเลือด (Bayer The Lancets Microlet)

     4. อุปกรณ์เจาะเลือด (Microlet)

 

คำเตือน

     - ล้างมือด้วยสบู่ และตามด้วยน้ำสะอาด และเช็ดมือให้แห้งเสมอ ทั้งก่อนและหลังการทดสอบ 

 

สถานะ : มีจัดจำหน่าย