Calcium

                       DQ Calcium Plus 

                           Boron
                  ดีคิว แคลเซียมพลัสโบรอน
          เสริมสร้างมวลกระดูก ป้องกันภาวะกระดูกพรุน
 
แคลเซียม
สารอาหาร จำเป็นต่อการเจริญเติบโต และมีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของกระดูก ฟัน
เส้นผม และผิวหนัง นอกจากนี้ยังมีผลต่อการควบคุมระดับความดันเลือดด้วยเช่นกัน
 
วัยเด็ก : เด็กต้องการแคลเซียม ในปริมาณสูงเพื่อนำมาเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกระดูก
        และฟัน ในเด็กที่ได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอจะทำให้ความหนาแน่นของมวลกระดูกต่ำ
        มีผลให้กระดูกอ่อน ผิดรูปร่าง หรือตัวเล็กกว่าเด็กในวัยเดียวกัน
 
วัยหนุ่มสาว : เป็นช่วงที่ควรได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ เพื่อช่วยในการสร้างและสะสมมวลกระดูกในร่างกาย และยืดอายุการสึกกร่อน
            ของกระดูก
 
วันสูงอายุ : จะมีการสลายตัวของกระดูก มากกว่าการสร้างกระดูก ร่างกายสะสมแคลเซียมได้น้อยดังนั้นถ้าได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอก็จะทำให้
          เกิดโรคเกี่ยวกับกระดูกได้ โดยเฉพาะในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน จะมีแนวโน้มเป็นโรคกระดูกพรุนสูง เนื่องจากการลดลง
          ของฮอร์โมนเอสโตรเจน และประสิทธิภาพในการสร้างวิตามินดี ลดลงดังนั้นจึงควรได้รับแคลเซียมเสริมให้เพียงพอ
          เพื่อป้องกันภาวะกระดูกพรุน
 
ปริมาณแคลเซียมที่ควรได้รับต่อวัน ความต้องการแคลเซียมในแต่ละวัย
 
อายุ                                             ความต้องการแคลเซียมในแต่ละวัน (mg)
0-6 เดือน                                                     200
7-12 เดือน                                                    260
1-3 ปี                                                        700
4-8 ปี                                                       1000
9-13 ปี                                                      1300
14-18 ปี                                                     1300
19-50 ปี                                                     1000
51-70 ปี                                                    
ชาย                                                         1000
หญิง                                                        1200
71 ปี ขึ้นไป                                                   1200
Recommended Dietary Allowances (RDAs) for Calcium (1)
 
ทำไมต้องแคลเซียมพลัสโบรอน
        โบรอน เป็นแร่ธาตุที่มีความสำคัญในการเสริมสร้างมวลกระดูก ช่วยเพิ่มความแน่นและความยืดหยุ่นให้กับเนื้อกระดูก และเสริมความแข็งแรง
ให้กับกล้ามเนื้อ ทำให้กล้ามเนื้อช่วยพยุงกระดูกได้ดียึ่งขึ้น จึงช่วยลดแรงกระแทกต่างๆ และชะลอความเสื่อมของกระดูก นอกจากนี้ยังมีผลต่อการดูกซึม
แคลเซียม และลดการขับแคลเซียมและแมกนีเซียมทางปัสสาวะ และยังช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนในร่างกาย
 
แมกนีเซียม
- เสริมสร้างมวลกระดูก ควบคุมการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ
- ลดอาการเกร็ง ตะคริว
- ลดอาการปวดศีรษะไมเกรน
 
วิตามินดี 3
- เพิ่มการดูดซึมแคลเซียม
 
ใครบ้างที่ควรได้รับแคลเซียม
1. เด็ก เพื่อการเจริญเติบโตและเสริมความแข็งแรงของกระดูก
2. ผู้ใหญ่ เพื่อสะสมมวลกระดูก และลดการสึกหรอของกระดูก
3. ผู้สูงอายุ สตรีวัยหมดประจำเดือน เพื่อป้องกันภาวะกระดูกพรุน
4. รับประทานอาหารเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน น้ำอัดลม แอลกอฮอล์
5. สูบบุหรี่เป็นประจำ
6. ไม่สามารถรับประทานนมได้
 
ขนาดรับประทาน
- วันละ 2 เม็ด หลังอาหาร (ไม่ควรรับประทานพร้อมกาแฟ)
 
(ขนาดบรรจุ  60 เม็ด/ กระปุก)